Topic outline

 • VADEMECUM pt. „MiFID II według standardu EFPA EIA” jest materiałem wspierającym do
  e-learningowego szkolenia Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I.

  Autorzy poszczególnych tematów dokonali wyboru najważniejszych treści z kursu elearningowego i przedstawili je w sposób jasny, zrozumiały i zwięzły. Uporządkowana, przejrzysta struktura ułatwia samodzielną organizację procesu nauczania i systematyzację wiedzy. Cele edukacyjne informują o treści modułu i o wymaganiach, z jakimi możesz się spotkać w trakcie egzaminu EFPA EIA. VADEMECUM liczy 132 strony.

  Przygotowującym się do egzaminu EFPA EIA rekomendujemy korzystanie z VADEMECUM jako narzędzia pomocnego w procesie powtarzania i utrwalania wiedzy. Należy jednakże pamiętać, że zawartość VADEMECUM nie wyczerpuje całości zagadnień, z którymi powinna zapoznać się osoba przystępująca do egzaminu EFPA EIA.

  Zawartość:

  Zagadnienia z tematu „Otoczenie gospodarcze” zawierają: podstawowe pojęcia i wskaźniki makroekonomiczne, które są niezbędne do zrozumienia podstawowych zależności zachodzących w otoczeniu gospodarczym oraz zagadnienia dotyczące gospodarki realnej i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach finansowych w różnych fazach cykli koniunkturalnych. Na koniec  zostały omówione powiązania między gospodarką realną i rynkami finansowymi. Główna uwaga koncentruje się na funkcjonowaniu polityki fiskalnej i monetarnej.

   

  Zagadnienia z tematu „Rynki finansowe” obejmują: funkcjonowanie systemu finansowego, strukturę rynków finansowych, charakterystykę poszczególnych rynków i typowych dla nich instrumentów finansowych, mechanizmy i platformy obrotu. Wszystko po to, aby poznać reguły, które musimy stosować, żeby zrealizować nasz cel inwestycyjny.

  W module „Produkty inwestycyjne” znajdują się: przypomnienie najważniejszych pojęć z zakresu matematyki finansowej, wykorzystywanych w obszarze inwestycji, klasyfikacja konkretnych produktów inwestycyjnych w zależności od ryzyka inwestycyjnego, ale także w zależności od oczekiwanej stopy zwrotu, a także opis głównych cech inwestycji. Moduł obejmuje także charakterystykę uczestników rynków finansowych, w podziale na poszczególne rodzaje rynków. 

  Dla działalności biznesowej równie ważna jest zgodność działań z prawem i z zasadami etycznymi obowiązującymi w sektorze finansowym. To kwestia decydująca o odpowiedzialności instytucji finansowych wobec klientów, wobec nadzoru finansowego oraz kwestia decydująca dla ich reputacji. Tym zagadnieniom poświęcony jest moduł „Regulacje”.

 • Opis kursu

  VADEMECUM EFPA EIA jest materiałem wspierającym do e-learningowego szkolenia Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I.

  Autorzy poszczególnych tematów dokonali wyboru najważniejszych treści z kursu elearningowego i przedstawili je w sposób jasny, zrozumiały i zwięzły. Uporządkowana, przejrzysta struktura ułatwia samodzielną organizację procesu nauczania i systematyzację wiedzy. Cele edukacyjne informują o treści modułu i o wymaganiach, z jakimi możesz się spotkać w trakcie egzaminu EFPA EIA. VADEMECUM liczy 132 strony.

  Przygotowującym się do egzaminu EFPA EIA rekomendujemy korzystanie z VADEMECUM jako narzędzia pomocnego w procesie powtarzania i utrwalania wiedzy. Należy jednakże pamiętać, że zawartość VADEMECUM nie wyczerpuje całości zagadnień, z którymi powinna zapoznać się osoba przystępująca do egzaminu EFPA EIA.

  • Zawartość

   Zagadnienia z tematu „Otoczenie gospodarcze” zawierają: podstawowe pojęcia i wskaźniki makroekonomiczne, które są niezbędne do zrozumienia podstawowych zależności zachodzących w otoczeniu gospodarczym oraz zagadnienia dotyczące gospodarki realnej i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach finansowych w różnych fazach cykli koniunkturalnych. Na koniec  zostały omówione powiązania między gospodarką realną i rynkami finansowymi. Główna uwaga koncentruje się na funkcjonowaniu polityki fiskalnej i monetarnej.

   Zagadnienia z tematu „Rynki finansowe” obejmują: funkcjonowanie systemu finansowego, strukturę rynków finansowych, charakterystykę poszczególnych rynków i typowych dla nich instrumentów finansowych, mechanizmy i platformy obrotu. Wszystko po to, aby poznać reguły, które musimy stosować, żeby zrealizować nasz cel inwestycyjny.

   W module „Produkty inwestycyjne” znajdują się: przypomnienie najważniejszych pojęć z zakresu matematyki finansowej, wykorzystywanych w obszarze inwestycji, klasyfikacja konkretnych produktów inwestycyjnych w zależności od ryzyka inwestycyjnego, ale także w zależności od oczekiwanej stopy zwrotu, a także opis głównych cech inwestycji. Moduł obejmuje także charakterystykę uczestników rynków finansowych, w podziale na poszczególne rodzaje rynków. 

   Dla działalności biznesowej równie ważna jest zgodność działań z prawem i z zasadami etycznymi obowiązującymi w sektorze finansowym. To kwestia decydująca o odpowiedzialności instytucji finansowych wobec klientów, wobec nadzoru finansowego oraz kwestia decydująca dla ich reputacji. Tym zagadnieniom poświęcony jest moduł „Regulacje”.