Topic outline

 • General

 • Opis kursu

  Kurs przygotowuje pracownika instytucji finansowej do bezpiecznej pracy z wykorzystaniem technologii informatycznych i sieci Internet. Uczestnicy w interaktywny sposób poznają podstawowe zasady korzystania z urządzeń informatycznych, aplikacji i systemów, realizacji usług bankowych, aktywności w sieci Internet i ochrony tożsamości. 

  Szkolenie przygotowuje do egzaminu, którego zdanie umożliwia uzyskanie Certyfikatu „Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej”, w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Związku Banków Polskich.

  Wymiar kursu: 3 godziny zegarowe
  Kurs dostępny przez: 3 miesiące

  • Komu polecamy szkolenie?

   • Pracownikom instytucji finansowych oraz infrastruktury finansowej, tzn. banku, ubezpieczyciela, agenta rozliczeniowego i in., mającego kontakt z technologiami cyfrowymi, które mogą stwarzać cyberzagrożenie w środowisku własnym pracy oraz dla klientów
   • Studentom i absolwentom uczelni, którzy planują karierę w sektorze finansowym
   • Co uczestnik będzie potrafił?

    • Bezpiecznie korzystać z urządzeń i systemów informatycznych, smartfonów i poczty elektronicznej
    • Bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej, mobilnej i kart płatniczych
    • Chronić tożsamość własną i Klienta w cyberprzestrzeni
    • Reagować w sytuacji próby popełnienia oszustwa przez cyberprzestępców
    • Zapewniać bezpieczeństwo informacji, infrastruktury informatycznej, pracowników i Klientów dzięki procedurom wewnętrznym firmy
    • Poprawnie rozpoznać i zareagować w sytuacji podejrzenia, że mail jest  spamem, próbą oszustwa lub rozpowszechnianiem złośliwego oprogramowania; w przypadku zainfekowania komputera i smartfona złośliwym oprogramowaniem.
    • Zakres tematyczny kursu

     Lekcja 1  Bezpieczne korzystanie z urządzeń i systemów teleinformatycznych

     Temat 1: Zasady bezpiecznego posługiwania się hasłami do systemów informatycznych

     Temat 2: Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń i systemów informatycznych

     Temat 3: Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych (smartfonów)

     Temat 4: Korzystanie z poczty elektronicznej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

     Lekcja 2  Korzystanie z bankowości internetowej, mobilnej i kart płatniczych 

     Temat 1: Korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

     Temat 2. Korzystanie z kart płatniczych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

     Temat 3: Zasady korzystania z kart płatniczych przy płatnościach w terminalu, bankomacie i Internecie

     Lekcja 3  Ochrona tożsamości w cyberprzestrzeni 

     Temat 1: Ochrona danych identyfikacyjnych swoich i klientów przed ujawnieniem osobom niepowołanym

     Temat 2: Korzystanie z serwisów internetowych i społecznościowych w sposób minimalizujący utratę tożsamości

     Temat 3: Zapewnianie bezpieczeństwa dokumentom identyfikacyjnym

     Lekcja 4  Zapewnianie bezpieczeństwa informacji, infrastruktury teleinformatycznej, pracowników oraz klientów zgodnie z przepisami wewnętrznymi firmy 

     Temat 1: Stosowanie Polityki Bezpieczeństwa

     • Podstawowe zagadnienia ujęte w Polityce Bezpieczeństwa obowiązującej w firmie
     • Poziomy klasyfikacji informacji, wraz z zasadami ochrony informacji, obowiązującymi na każdym poziomie
     • Powody oraz zasady bezpiecznego niszczenia dokumentów i nośników danych
     • Zasady ochrony dostępu do informacji przed osobami niepowołanymi
     • Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa obowiązujące w firmie
     • Zasady dostępu do pomieszczeń
     • Zasada wiedzy/informacji niezbędnej (tzw. Chinese Wall)
     • Zasady kontaktu z mediami/klientami obowiązujące w firmie

     Temat 2: Reagowanie w sytuacjach próby popełnienia oszustwa przez cyberprzestępców

     • Najbardziej popularne oszustwa wykorzystujące metody socjotechniczne
     • Umiejętne reagowanie w przypadku stwierdzenia próby oszustwa
     • Identyfikowanie symptomów i minimalizowanie prawdopodobieństwa udanej próby oszustwa

     Kurs kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie  w systemie testu wiedzy.

     • Egzamin certyfikujący ZBP

      Szkolenie przygotowuje do egzaminu, którego zdanie umożliwia uzyskanie Certyfikatu „Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej”, w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Związku Banków Polskich (SSKBP)

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.