Topic outline

 • Opis kursu

  Szkolenie jest podstawowym, krótkim kursem aktualizującym w obszarze regulowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów. Zostało przygotowane przez doświadczonego eksperta rynkowego. Koncentruje się na nowych zasadach organizacji i funkcjonowania rynku instrumentów finansowych pod rządami MiFID II, w tym nowych zasadach stosowania tzw. zachęt w oferowaniu produktów finansowych. Szkolenie prezentuje praktyczne treści, ważne w pracy autoryzowanych pracowników udzielających informacji o produktach finansowych. Szkolenie wykorzystuje rekomendacje zawarte w opublikowanych stanowiskach KNF. Kurs opracowany jest w przyjaznej, atrakcyjnej formie. Stosuje różnorodne formy prezentowania treści, w tym proste ćwiczenia, nowoczesną grafikę i animację, angażując aktywnie uczestników w proces zdobywania wiedzy. Kurs zawiera test, potwierdzający przyswojenie praktycznej wiedzy udostępnionej w szkoleniu.

  Kurs dostępny przez: 3 miesiące
  Wymiar kursu: 1 godzina

  • Komu polecamy szkolenie?

   Wszystkim pracownikom firm inwestycyjnych, udzielającym informacji o produktach finansowych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II. Zapraszamy pracowników banków (detal, bankowość osobista/affluent, bankowość prywatna i wealth) , firm ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

   • Co uczestnik będzie potrafił?

    • Opisać, jakie najważniejsze zmiany w organizacji i funkcjonowaniu rynków instrumentów finansowych wprowadziła polska implementacja systemu MiFID II
    • Opisać najważniejsze kryteria, jakie powinny spełniać świadczenia pieniężne i niepieniężne, aby można było uznać je za zachętę dozwoloną
    • Zdefiniować, jakiego typu świadczenia stanowią zachętę dozwoloną a jakie – niedozwoloną., zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2018 r.

    • Zakres tematyczny

     Lekcja 1. Zmiany w MiFID II po 21 października 2018 r. (polska implementacja MiFID II)

     Temat 1. Geneza i założenia systemu MIFID II: dlaczego MiFID II?
     Temat 2. Co się zmieniło po 21 października 2018 r.?: nowe zasady organizacji i funkcjonowania polskiego rynku instrumentów finansowych

     Lekcja 2. Zachęty w systemie MiFID II – regulacje unijne i polskie oraz  wytyczne KNF      

     Temat 1. Zachęty  - kryteria dopuszczalności
     Temat 2. Dozwolone i niedozwolone zachęty wg KNF

     Kurs kończy się testem wiedzy

     Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testu wiedzy

     • Opis kursu

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 maja 2018 r. wdrażającym wymagania kwalifikacyjne MiFID II, firmy inwestycyjne są zobowiązane do stałego utrzymywania odpowiedniego poziomu wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników, w tym do regularnego udziału w doskonaleniu zawodowym i szkoleniach (Art. 45-48). Dla realizacji tego celu WIB udostępnia szkolenia e-learningowe.

      Kurs wprowadza w najważniejsze zasady bezpiecznego świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, bez ryzyka nieuprawnionego doradztwa inwestycyjnego. Został opracowany przez doświadczonego praktyka rynkowego.  Uczestnictwo w tym kursie będzie równie ważne dla pracowników uczestniczących w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, jak i tych, którzy świadczą usługę informowania o produktach finansowych. Praktyczne treści wprowadzane są poprzez prezentacje case’ów rynkowych, z uwzględnieniem ważnych stanowisk i interpretacji opublikowanych przez KNF oraz rekomendacji nadzorców europejskich. Kurs opracowany jest w przyjaznej, atrakcyjnej formie. Wykorzystuje różnorodne formy prezentowania treści, w tym ćwiczenia, nowoczesną grafikę i animację, angażując aktywnie uczestników w proces zdobywania wiedzy. Kurs zawiera test, potwierdzający przyswojenie praktycznej wiedzy udostępnionej w szkoleniu.

      Kurs dostępny przez: 3 miesiące
      Wymiar kursu: 1 godzina

      • Komu polecamy szkolenie?

       Wszystkim pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II. Zapraszamy pracowników  banków (detal, bankowość osobista/affluent, bankowość prywatna i wealth), firm ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego oraz pracownikom świadczącym usługę doradztwa inwestycyjnego.

       • Co uczestnik będzie potrafił?

        • Zdefiniować usługę doradztwa inwestycyjnego, w tym doradztwa niezależnego
        • Wykorzystać stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w codziennej pracy dla  prawidłowego świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego
        • Opisać, jakie zachowania i jakie stany faktyczne mogą zostać uznane za świadczenie doradztwa inwestycyjnego
        • Wskazać na cechy doradztwa inwestycyjnego oraz zauważyć podobieństwa w podejściu do doradztwa inwestycyjnego przez brytyjskiego regulatora (FCA) i KNF

        • Zakres tematyczny kursu

         Lekcja 1. Wprowadzenie do doradztwa inwestycyjnego

         Temat 1. Doradztwo inwestycyjne –  kluczowe cechy i kryteria klasyfikacji

         Temat 2. Doradztwo niezależne

         Temat 3. Doradztwo inwestycyjne w dokumentach Komisji Nadzoru Finansowego

         Temat 4. Test doradztwa inwestycyjnego według  ESMA

         Lekcja 2. Doradztwo inwestycyjne – przykłady praktyk rynkowych  i  kar, nałożonych za nieuprawnione doradztwo

         Temat 1. Case study z praktyki polskiej

         Temat 2. Doradztwo inwestycyjne w dokumentach Financial Conduct Authority (FCA): wnioski dla rynku polskiego

         Temat 3. Kary nałożone przez Komisję Nadzoru Finansowego za nieuprawnione doradztwo inwestycyjne– wybrane przykłady

         Kurs kończy się testem wiedzy

         Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testu wiedzy

         • Wymagania techniczne

          Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

          • Posiadać dostęp do Internetu 
          • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
          • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

          W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

          Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

          Przeglądarka Opera

          Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

          • obsługa JavaScript 

          Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

          • obsługa wyskakujących okienek 

          Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

          • obsługa technologii Flash 

          Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

          Przeglądarka Google Chrome

          W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

          • obsługa JavaScript 

          Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

          • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

          Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

          • obsługa technologii Flash 

          Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

          Przeglądarka Microsoft Edge

          W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

          • obsługa technologii Flash 

          W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

          • obsługa wyskakujących okienek 

          W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.