Topic outline

 • General

 • Opis kursu

  Szkolenie jest podstawowym, krótkim kursem aktualizującym w obszarze regulowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów. Zostało przygotowane przez doświadczonego eksperta rynkowego. Koncentruje się na nowych zasadach organizacji i funkcjonowania rynku instrumentów finansowych pod rządami MiFID II, w tym nowych zasadach stosowania tzw. zachęt w oferowaniu produktów finansowych. Szkolenie prezentuje praktyczne treści, ważne w pracy autoryzowanych pracowników udzielających informacji o produktach finansowych. Szkolenie wykorzystuje rekomendacje zawarte w opublikowanych stanowiskach KNF. Kurs opracowany jest w przyjaznej, atrakcyjnej formie. Stosuje różnorodne formy prezentowania treści, w tym proste ćwiczenia, nowoczesną grafikę i animację, angażując aktywnie uczestników w proces zdobywania wiedzy. Kurs zawiera test, potwierdzający przyswojenie praktycznej wiedzy udostępnionej w szkoleniu.

  Wymiar kursu: 1 godzina zegarowa
  Kurs dostępny przez: 3 miesiące

  • Komu polecamy szkolenie?

   Wszystkim pracownikom firm inwestycyjnych, udzielającym informacji o produktach finansowych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II. Zapraszamy pracowników banków (detal, bankowość osobista/affluent, bankowość prywatna i wealth) , firm ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

   • Co uczestnik będzie potrafił?

    • Opisać, jakie najważniejsze zmiany w organizacji i funkcjonowaniu rynków instrumentów finansowych wprowadziła polska implementacja systemu MiFID II
    • Opisać najważniejsze kryteria, jakie powinny spełniać świadczenia pieniężne i niepieniężne, aby można było uznać je za zachętę dozwoloną
    • Zdefiniować, jakiego typu świadczenia stanowią zachętę dozwoloną a jakie – niedozwoloną., zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2018 r.
    • Zakres tematyczny

     Lekcja 1. Zmiany w MiFID II po 21 października 2018 r. (polska implementacja MiFID II)

     Temat 1. Geneza i założenia systemu MIFID II: dlaczego MiFID II?
     Temat 2. Co się zmieniło po 21 października 2018 r.?: nowe zasady organizacji i funkcjonowania polskiego rynku instrumentów finansowych

     Lekcja 2. Zachęty w systemie MiFID II – regulacje unijne i polskie oraz  wytyczne KNF      

     Temat 1. Zachęty  - kryteria dopuszczalności
     Temat 2. Dozwolone i niedozwolone zachęty wg KNF

     Kurs kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testu wiedzy

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.