Topic outline

 • Opis kursu

  Rynek ubezpieczeń stanowi segment rynku ogólnego i obejmuje całokształt usług ubezpieczeniowych. Na kształt tego rynku wpływa nie tylko podaż realizowana przez zakłady ubezpieczeń i popyt generowany przez konsumentów usług ubezpieczeniowych, ale też szereg instytucji i podmiotów pełniących na tym rynku różnorodną rolę – od pośredniczenia w wymianie, poprzez działania usługowe na tym rynku, kończąc zaś na nadzorze nad całokształtem funkcjonowania rynku ubezpieczeń. Kurs omawia, jak wygląda rynek ubezpieczeniowy w Polsce, charakteryzuje podmioty w nim uczestniczące oraz ich rolę i zadania, w tym instytucje nadzorcze. 

  Kurs/moduł jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27). 

  Czas trwania: 1 godzina zegarowa

  • Komu polecamy szkolenie?

   Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
   • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Charakteryzuje pojęcie produktu ubezpieczeniowego i podstawowe kryteria klasyfikacji ubezpieczeń
    • Określa podstawowe segmenty rynku ubezpieczeń
    • Charakteryzuje segment dystrybucji ubezpieczeń
    • Omawia działania instytucji współpracujących z rynkiem ubezpieczeń 
    • Definiuje zasady funkcjonowania nadzoru finansowego w Polsce

    • Zakres tematyczny kursu

     • Lekcja 1. Światowy rynek ubezpieczeń
      • Temat 1. Ujęcie liczbowe
      • Temat 2. Polska na tle Europy
     • Lekcja 2. Rynek ubezpieczeń – produkt ubezpieczeniowy
      • Temat 1. Kryteria klasyfikacji ubezpieczeń
      • Temat 2. Klasyfikacja ustawowa
      • Temat 3. Klasyfikacja ze względu na swobodę zawarcia umowy
     • Lekcja 3. Rynek ubezpieczeń w Polsce – ujęcie segmentowe
      • Temat 1. Rynek w ujęciu segmentowym
      • Temat 2. Segment dystrybucji
      • Temat 3. Dystrybucja a pośrednictwo ubezpieczeń
      • Temat 4. Rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego
      • Temat 5. Przedmiotowy zakres pośrednictwa ubezpieczeniowego
      • Temat 6. Zakład ubezpieczeń - przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe
      • Temat 7. Reasekuracja i koasekuracja
     • Lekcja 4. Podstawowe zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeń w Polsce
      • Temat 1. Zakłady ubezpieczeń
      • Temat 2. Działalność ubezpieczeniowa – pojęcie koncesjonowanie, branżowość
      • Temat 3. Zasada ograniczenia dopuszczalnych form organizacyjnych zakładów ubezpieczeń
      • Temat 4. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
      • Temat 5.Działalność na jednolitym rynku UE
     • Lekcja 5. Rynek ubezpieczeń – ujęcie podmiotowe
      • Temat 1. Podmioty rynku ubezpieczeń

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.