Topic outline

 • Opis kursu

  Ubezpieczenia jako część finansów są dziedziną opartą na pojęciach z matematyki i statystyki. Kurs wprowadza w podstawowe pojęcia i wielkości z zakresu matematyki i statystyki, które pozwalają lepiej zrozumieć sposób i zasady funkcjonowania produktów ubezpieczeniowych.

  Kurs/moduł jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

  Kurs dostępny przez: 3 miesiące
  Czas trwania: 1 godzina zegarowa

  • Komu polecamy szkolenie?

   Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
   • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu matematyki finansowej odnoszące się do ubezpieczeń
    • Definiuje ryzyko osobowe
    • Zna zagadnienia ryzyka emerytalnego
    • Zna zagadnienia ryzyka majątkowego

    • Zakres tematyczny kursu

     • Lekcja 1. Podstawowe zagadnienia finansowe
      • Temat 1. Elementy matematyki finansowej – oprocentowanie proste i dyskontowanie proste
      • Temat 2. Elementy matematyki finansowej – oprocentowanie przeciętne, oprocentowanie składane i dyskontowanie składane, renty czasowe
     • Lekcja 2. Ryzyko inwestycyjne
      • Temat 1. Ryzyko inwestycyjne – nominalna stopa zwrotu brutto/netto, realna stopa zwrotu brutto/netto
      • Temat 2. Ryzyko inwestycyjne – zakres porównania ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
     • Lekcja 3. Ryzyko osobowe
      • Temat 1. Tablice trwania życia 
      • Temat 2. Prawdopodobieństwo zgonu/dożycia
     • Lekcja 4. Ryzyko emerytalne
      • Temat 1. Temat 1. Stopa zastąpienia
      • Temat 2. Przeciętne dalsze trwanie życia
     • Lekcja 5. Ryzyko majątkowe
      • Temat 1. Miary ryzyka i wartość oczekiwana
      • Temat 2. Taryfy składek i wartość oczekiwana
      • Temat 3. Składka netto - klasyczne metody kalkulacji składki

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.