Topic outline

 • Opis kursu

  Czas trwania: 1 godzina zegarowa

  Jedną z przyczyn kryzysu finansowego, który zapoczątkował upadek banku Lehman Brothers, upatruje się w konflikcie interesów. Konflikt interesów obniża racjonalność wyborów klientów i poprzez to skuteczność i efektywność rynków finansowych. Dlatego w nowych regulacjach bardzo dużo uwagi poświęcono zarządzaniu takim konfliktem. Kurs prezentuje zagadnienia związane z tym obszarem i przygotowuje do prawidłowego postępowania w procesie dystrybucji ubezpieczeń, tak aby zarządzać konfliktem interesów, zgodnie z nowymi regulacjami.

  Kurs/moduł jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

  • Komu polecamy szkolenie?

   Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
   • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Zna podstawowe założenia teorii agencyjnej
    • Identyfikuje konflikt interesów w ramach stosunków ubezpieczeniowych
    • Identyfikuje wpływ konfliktu interesów na nietrafioną sprzedaż
    • Wymienia i wyjaśnia działania wymagane w ramach zarządzania konfliktem interesów
    • Zna regulacje dotyczące poszczególnych działań w ramach zarządzania konfliktem interesów
    • Wymienia i wyjaśnia dodatkowe działania w ramach zarządzania konfliktem interesów

    • Zakres tematyczny kursu

     • Lekcja 1. Zarządzanie konfliktem interesów – teoria agencji
     • Lekcja 2. Zarządzanie konfliktem interesów i nietrafiona sprzedaż
     • Lekcja 3. Europejska koncepcja zarządzanie konfliktem interesów
     • Lekcja 4. Konflikt interesów w inwestycyjnych ubezpieczeniach życiowych / Konflikt interesów w ubezpieczeniach życiowych oraz ubezpieczeniach majątkowych – ujęcie rozszerzone 
      • Temat 1. Konflikt interesów – możliwe działania
      • Temat 2. Identyfikacja konfliktu interesów
      • Temat 3. Rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu konfliktom interesów 
      • Temat 4. Ujawnianie konfliktu interesów
     • Lekcja 5. Doświadczenia międzynarodowe regulowania polityki prowizyjnej

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.