Topic outline

 • Opis kursu

  Kurs obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu emerytalnego i składa się z dwóch części – w pierwszej zostały omówione podstawowe zagadnienia i pojęcia z obszaru rozwiązań emerytalnych, w drugiej – system emerytalny obowiązujący w Polsce.

  Kurs/moduł jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

  Kurs dostępny przez: 3 miesiące
  Czas trwania: 2 godziny zegarowe

  • Komu polecamy szkolenie?

   Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
   • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Charakteryzuje podstawowe cechy ryzyka starości
    • Omawia podstawowe zasady tworzenia systemów emerytalnych
    • Charakteryzuje uwarunkowania demograficzne funkcjonowania systemów i produktów emerytalnych
    • Charakteryzuje system emerytalny w Polsce
    • Omawia finansowe aspekty produktów emerytalnych

    • Zakres tematyczny kursu

     • Część I
      • Lekcja 1. Ryzyko starości
      • Lekcja 2. Systemy emerytalne
       • Temat 1. Sposoby finansowania ryzyka starości w systemach emerytalnych
       • Temat 2. Sposoby określania świadczeń emerytalnych
      • Lekcja 3. Uwarunkowania demograficzne
      • Lekcja 4. Uwarunkowania finansowe
       • Temat 1. Uwarunkowania finansowe systemów emerytalnych
       • Temat 2. Potrzeby emerytalne
     • Część II 
      • Lekcja 1. Bazowy system emerytalny
       • Temat 1. Cel i założenia bazowego systemu emerytalnego
       • Temat 2. Skąd przybywamy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
       • Temat 3. Organizacja bazowego systemu emerytalnego w Polsce – fazy akumulacji i dekumulacji
      • Lekcja 2. Dodatkowy system emerytalny
       • Temat 1. Cel i założenia dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce
       • Temat 2. Dodatkowe programy emerytalne
       • Temat 3. Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)
       • Temat 4. Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK)
       • Temat 5. IKE + IKZE

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.