Topic outline

 • Opis kursu

  Kurs prezentuje zagadnienia związane z ubezpieczeniami na życie. Tradycyjne ubezpieczenia na życie (inne niż związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) są ważną częścią rynku ubezpieczeń na życie. W ich przypadku ważne są zarówno ubezpieczenia o charakterze czysto ochronnym, jak i mieszanym, ochronno-oszczędnościowym. Ta grupa produktów ubezpieczeniowych jest niezwykle zróżnicowana pod względem konstrukcji, a dodatkowo podlega ciągłym zmianom i ewolucji wskutek dostosowywania się ubezpieczycieli do potrzeb i oczekiwań konsumentów. Kurs dostarcza wyczerpującej, podstawowej wiedzy z produktów Działu III, tak aby rzetelnie i w komforcie znajomości tematu, przedstawić ofertę tych produktów klientowi.

  Kurs/moduł jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

  Kurs dostępny przez: 3 miesiące
  Czas trwania: 0,5 godziny zegarowej

  • Komu polecamy szkolenie?

   Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
   • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Zna podstawowe i dodatkowe rodzaje zdarzeń obejmowanych ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniach na życie
    • Zna podstawowe klasyfikacje ubezpieczeń na życie
    • Zna zasady konstrukcji składki ubezpieczeniowej w tradycyjnych ubezpieczeniach na życie
    • Zna podstawowe terminy związane z konstrukcją umów ubezpieczenia na życie
    • Zna podstawowe typy ubezpieczeń na życie i potrafi je scharakteryzować
    • Zna pojęcie udziału własnego i franszyz (integralnej i redukcyjnej) oraz zna ich wpływ na wysokość świadczenia
    • Zna podstawowe typy produktów występujących w ofercie zakładów ubezpieczeń dla pomnażania oszczędności prywatnych

    • Zakres tematyczny kursu

     • Lekcja 1. Ubezpieczenia na życie – podstawy
      • Temat 1. Zdarzenia ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie (zakres ochrony)
      • Temat 2. Klasyfikacja ze względu na zdarzenia ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie
      • Temat 3. Klasyfikacja techniczna
      • Temat 4. Klasyfikacja ustawowa
      • Temat 5. Składka ubezpieczeniowa w klasycznych ubezpieczeniach na życie
      • Temat 6. Ważne terminy
     • Lekcja 2. Ubezpieczenia na życie – grupa 1
      • Temat 1. Podstawowe typy ubezpieczeń na życie
      • Temat 2. Ubezpieczenie terminowe na wypadek śmierci
      • Temat 3. Opcje ubezpieczenia terminowego na wypadek śmierci
      • Temat 4. Składka ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu terminowym na wypadek śmierci
      • Temat 5. Suma ubezpieczenia i świadczenie ubezpieczeniowe
      • Temat 6. Ubezpieczenie na całe życie
      • Temat 7. Kiedy i komu nie jest potrzebne ubezpieczenie na wypadek śmierci
      • Temat 8. Ubezpieczenia na dożycie
      • Temat 9. Ubezpieczenia na życie i dożycie
      • Temat 10. Ogólna ocena
     • Lekcja 3. Ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci – grupa 2
      • Temat 1. Cel i zasady funkcjonowania
      • Temat 2. Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci bez renty
      • Temat 3. Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci z rentą
      • Temat 4. Ubezpieczenie zaopatrzenia na dwa życia
     • Lekcja 4. Ubezpieczenia rentowe – grupa 4
      • Temat 1. Renty życiowe
     • Lekcja 5. Oferta zakładów ubezpieczeń w zakresie pomnażania oszczędności prywatnych 
      • Temat 1. Podstawowe typy ubezpieczeń oszczędnościowych
      • Temat 2. Polisolokaty
      • Temat 3. Hybrydowe ubezpieczenia na życie i dożycie
      • Temat 4. Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.