Topic outline

 • Opis kursu

  Kurs prezentuje zagadnienia związane z ubezpieczeniami z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (tzw. ufk). Produkty te pozwalają na połączenie dwóch komponentów, ochronnego i oszczędnościowego w jednym produkcie ubezpieczeniowym. Wyczerpujące, jasne przedstawienie tych produktów jest ważne dla budowy długoterminowych relacji z klientami. Kurs dostarcza wyczerpującej, podstawowej wiedzy z zakresu ufk, tak aby rzetelnie i w komforcie znajomości tematu, przedstawić ofertę tych produktów klientowi.

  Kurs/moduł jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

  Kurs dostępny przez: 3 miesiące
  Czas trwania: 0,5 godziny zegarowej
  • Komu polecamy szkolenie?

   Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
   • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Zna podstawowe i dodatkowe rodzaje zdarzeń obejmowanych ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniach na życie
    • Zna miejsce ubezpieczeń z ufk w klasyfikacji ubezpieczeń
    • Potrafi zdefiniować ubezpieczenia z ufk i wskazać ich cele
    • Potrafi określić konstrukcję ubezpieczenia z ufk (świadczenia podstawowe i dodatkowe)
    • Zna zasady podziału składki w ubezpieczeniu z ufk
    • Zna pojęcie udziału własnego i franszyz (integralnej i redukcyjnej) oraz zna ich wpływ na wysokość świadczenia
    • Zna rodzaje opłat w ubezpieczeniach z ufk
    • Wie, na czym polega problem opłat likwidacyjnych i misselingu w ubezpieczeniu z ufk 
    • Zna wady i zalety ubezpieczeń z ufk

    • Zakres tematyczny kursu

     • Lekcja 1. Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  - podstawy 
      • Temat 1. Zdarzenia ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie
      • Temat 2. Funkcje ubezpieczenia na życie
      • Temat 3. Ubezpieczenia z ufk w klasyfikacji ubezpieczeń
      • Temat 4. Pojęcie ubezpieczenia z ufk
      • Temat 5. Zakres ochrony w ubezpieczeniach z ufk
      • Temat 6. Składka w ubezpieczeniach z ufk
     • Lekcja 2. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe  
      • Temat 1. Zasady funkcjonowania
      • Temat 2. Klasyfikacja funduszy ze względu na ryzyko inwestowania
      • Temat 3. Klasyfikacja funduszy ze względu na rodzaj zarzadzania
      • Temat 4. Ryzyko inwestowania
     • Lekcja 3. Ubezpieczenia z ufk – opłaty 
      • Temat 1. Klasyfikacja opłat
      • Temat 2. Opłata likwidacyjna
     • Lekcja 4. Ubezpieczenia ufk – misselling
      • Temat 1. Hipotezy wzmożonej rezygnacji z ubezpieczeń
      • Temat 2. Dopasowanie produktu
      • Temat 3. Szczególne obowiązki informacyjne
     • Lekcja 5. Ubezpieczenia z ufk – podsumowanie
      • Temat 1. Zalety ubezpieczeń z ufk
      • Temat 2. Wady ubezpieczeń z ufk

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.